Dobrovoľní duchovní navracajú život do dediny

Tím dobrovoľných duchovných odpovede na katastrofy čistí farmu od bahna a odpadu zo záplavovej vody v dedine Kopanice.

Tím dobrovoľných duchovných odpovede na katastrofy čistí farmu od bahna a odpadu zo záplavovej vody v dedine Kopanice.

Veľa krát som videl v televízií katastrofy a zemetrasenia, dejúce sa v ďalekých krajinách, ale nikdy som ohľadne toho nič neurobil. A teraz ste vy prišli z ďaleka, aby ste mi pomohli! To ma primälo k myšlienke – možno že by som mal aj ja pomôcť iným v budúcnosti a rozhodol som sa, že tak urobím“ – povedal Vlado, miestny obyvateľ dediny Kopanice a pokračoval „Pomohli ste mi navrátiť moju farmu k životu. Bez vás by mi to zabralo týždne. Nemám slov aby som vám dostatočne poďakoval“.

img_199jh9xsVlado a jeho rodina sú jednými z mnohých ľudí, ktorým pomohol tím dobrovoľných duchovných odpovede na katastrofy, pracujúci v záplavami postihnutých oblastiach v okrese Orašje v Bosne a Herzegovine. Vlado prevádzkoval malú farmu spolu s jeho postaršími rodičmi. Počas nedávnych záplav Vlado a jeho rodina stratili všetky svoje plodiny a väčšinu svojich domácich zvierat. Vlado evakuoval svojich rodičov do neďalekej dediny, ktorá nebola zaplavená a pokúšal sa čistiť hospodárstvo sám od ton bahna odpadu doneseného vodou. Hĺbka záplavovej vody na jeho dvore bola cez dva metre. Keď voda ustúpila, následky vody začali byť viditeľné a boli zdrvujúce.

Náš tím dobrovoľných duchovných dorazil na scénu a okamžite začal s prácou. Boli sformované dve skupiny: jedna, odstraňujúca tony prehnitého krmiva pre zvieratá, ktoré bolo naložené na vlečku traktora a odvezené na pole na spálenie, zatiaľ čo druhá skupina začala odstraňovať bahno a naplaveniny zo stodoly a prasacích chlievov.

Po dvoch dňoch práce bolo hospodárstvo očistené a hotové prijať nové zvieratá, zachránené Vladom a jeho rodinou od povodne. Po očistení Vladov rodinný dom bol vysušený špeciálnym strojom na sušenie stien, darovaný dedine tímom dobrovoľných duchovných pre odpovede na katastrofy.

Náš tím dobrovoľných duchovných s miestnym občanom Vladom na jeho rodinnom gazdovstve

Náš tím dobrovoľných duchovných s miestnym občanom Vladom na jeho rodinnom gazdovstve

Členovia nášho tímu, pracujúci na dedine v žltých tričkách, usilovne pracujúci od rána do večera, inšpiroval miestnych obyvateľov k vytvoreniu prezývky pre nás – žlté mravce. V tejto hlboko náboženskej oblasti ľudia často povedia, že sme boli poslaní bohom samým, aby sme im pomohli a naučili ich lekciu o nesebeckej pomoci iným.

 

Dobrovoľná duchovná Tereza Doležalová z Českej republiky prijíma vyznamenanie od miestnych úradníkov Červeného kríža.

Dobrovoľná duchovná Tereza Doležalová z Českej republiky prijíma vyznamenanie od miestnych úradníkov Červeného kríža.

Utvorili sme tu partnerstvo s miestnym Červeným krížom a všetky naše akcie koordinujeme s nimi. Za skvelú prácu, ktorá je každodenne urobená naším tímom, miestni občania dediny Kopanice a úradníci Červeného kríža pripravili hostinu na našu poctu. Po vychutnaní si čerstvo opečeného prasaťa a podomácky vyrobeného chleba boli naši dobrovoľníci odmenení vyznamenaním za ich dobročinné úsilie. Diplomy boli odovzdané riaditeľom a tajomníkom Červeného kríža kraja Orasje.

Spoznáš ich podľa ich činov, či už dobrých alebo zlých, či už na strane druhých alebo našej. A čo z ich akcií nám dá najistejší náhľad? Ich schopnosť pomôcť.“ – L. Ron Hubbard

k by ste sa radi pripojili k tímu dobrovoľných duchovných odpovede na katastrofy, ťuknite na hornú ikonku “Activation” vyplňte formulár a my vás kontaktujeme tak skoro, ako to len pôjde.

Dúfame, že vás uvidíme skoro v Bosne.

S pozdravom váš,

Tím dobrovoľných duchovných odpovede na katastrofy

img_2067xs

This entry was posted in Slovenčina. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s